Jak przedstawia się sprawa z wykrywaniem kłamstw – czy rzeczywiście wariograf jest tak potężny?

 

Tak samo współcześnie serwowane kino, jak również i telewizja będą serwowały nam ogromny wachlarz materiałów, które bylibyśmy wstanie wcielić do kategorii programów, produkcji typu sensacyjnego czy kryminalnych. W pewnym stopniu, trend ten może zdawać egzamin od lat, i to w skali całego globu. Co z kolei z tym powiązane, zaangażowani kolejno producenci chcą stawiać na realizowanie rozmaitych, nowych seriali i filmów, w których będąc widzem możemy zauważyć najrozmaitszego rodzaju działania i techniki, umożliwiające przy użyciu najrozmaitszych urządzeń identyfikowanie sprawców, odtworzenie przebiegu zdarzeń w kontekście miejsc zbrodni i przestępstw. Ogromne mnóstwo gadżetów i profesjonalnych urządzeń, które obserwujemy na ekranach, tych mniejszych i większych, będzie się naturalnie opierać o znane już i sprawdzone niejednokrotnie stałości, mające związek z realnymi, technicznymi elementami w badaniu zbrodni.
Innym, tak samo niezwykle godnym uwagi kontekstem, jest sprawa przesłuchań, a mówiąc bardziej konkretnie, urządzeń, które wykorzystuje się w ich przebiegu do zbierania różnego rodzaju zasobów informacyjnych. W zasadzie, jest przyjęte ogólnie, że sprzęty użytkowane w różnego rodzaju badaniach, są jakąś zaawansowaną technologią, będącą czymś niejasnym dla „zwykłych śmiertelników”
Weźmy sobie choćby taki pomyślany klasycznie, od lat rozpoznawalny wykrywacz kłamstw. To trochę dziwne, ale w dzisiejszych czasach nie brakuje osób, które mają przekonanie odnośnie tego, że urządzenie to wyposażone jest w pewien wyjątkowy, szósty zmysł, sztuczną inteligencję, która jest w stanie czytać w naszych myślach i poddawać weryfikacji ich prawdziwość lub fałsz. Tak naprawdę jednak, wariograf – bo tak nazywa się profesjonalnie to urządzenie, to złożony moduł do sprawdzania i interpretowania reakcji zachodzących w naszym ciele – w odniesieniu do przestrzeni skórnej, w zakresie temperatury i całego mnóstwa innych parametrów.
Ponadto, w ostatnich latach, dosyć dużemu poszerzeniu zdaje się ulegać wachlarz opcji, które będą znajdować zastosowanie w procesach identyfikowania przesłanek od osób badanych. Sam wykrywacz to jedno, w miarę jednak tego, jak rozwojowi podlegają osiągnięcia współczesnej psychologii, nauk komunikacyjnych i tych związanych z mózgiem człowieka, istotny jest też aspekt związany z ruchami gałek ocznych.
Dokładnie tak to wygląda, dzięki uważnej i wnikliwej obserwacji ruchów oczu, zwykle bazując na rejestracji wideo, można poddać klasyfikacji prawdę oraz fałsz. Może komuś wydać się to nieprawdopodobne, jednak nasze oczy zdradzają rozmówcę w zakresie tego, czy mówi o rzeczach mających faktycznie miejsce, przywoływanych ze wspomnień, czy raczej tworzy całkowicie nowe obrazy w swojej świadomości. Poza tym, ruchy gałek ocznych będą miały też związek z kwestią okazywania emocji. Cała mowa ciała, która od lat pasjonuje wielu specjalistów, jest także bardzo ważnym elementem w procesie pracy z kłamstwem. Mowa ciała, ruchy oczu, a także wskaźniki parametrów badanych przy użyciu wariografu właśnie, będą dawały bardzo wysoki procent rzetelnego charakteru badań, co jest równoznaczne z wypracowaniem wyników popartych pracą zorganizowaną w rzetelny sposób.
Nie ma kompletnie niczego zadziwiającego w tym, że mające wnikliwy charakter badanie i późniejsza obserwacja zarówno ludzkiego ciała i umysłu, pozwala na stwierdzenie niemal w stu procentach, jakie intencje i jak wysoki procent zgodności z prawdą, ma w swoich przekazach osoba badana.

Reklamy

Czym właściwie jest wykrywacz kłamstw i co należałoby wiedzieć o działaniu tego urządzenia?

 

Wielu osobom, urządzenie to kojarzy się z pewnością z różnego typu filmami sensacyjnymi, o szpiegowskim charakterze oraz innymi, w których elementy gry psychologicznej, przesłuchań czy innych tego rodzaju kontekstów, będziemy mogli zauważyć w niezwykle intensywnym stopniu. Przyjrzyjmy się dokładniej, o co właściwie chodzi z wykrywaczem kłamstw, na jakiej zasadzie działa i czy faktycznie wygląda to tak, że jest on w stanie trafnie zidentyfikować za każdym razem w stu procentach przypadków to, czy ktoś mówi zgodnie z prawdą, czy nie do końca.
Najistotniejszą rolą tego sprytnego urządzenia, jest szczegółowo przedstawiona analiza przeróżnych reakcji organizmu na poziomie fizjologicznym. Zmiany zachodzące w fizjologii, rejestrowane są w pewnym dosyć specyficznym momencie. Otóż, zanim faktycznie moglibyśmy mówić o jakimkolwiek, rzeczywiście prowadzonym w rzetelny sposób zapisie realizowanym przez wykrywacz kłamstw, najważniejszy będzie pewien czynnik – pytania. Co najważniejsze, wariograf zawsze musi zostać poddany procesowi kalibracji. Innymi słowy, będzie trzeba dokładnie ustalić, jakim właściwie sposobem osoba poddawana badaniom reaguje na pytania najrozmaitszego rodzaju – zarówno te będące oczywistościami, w każdym z względów będące w zgodzie z prawdą, jak i te, które mogą pokazać nieprawdziwe odpowiedzi. Proces kalibracji przebiega tak, że zwykle jest zadawanych parę pytań – od 3 do 5 – z odpowiedziami zgodnymi z prawdą. Proces kalibracji odbywa się przez wnikliwą obserwację zmian fizjologicznych w wyniku odpowiadania na pytania. Analogicznie, musimy tak samo zweryfikować reakcje badanych osób wówczas, gdy nie mówi prawdy. Temu także służą zadane w odpowiedni sposób pytania, po których bardzo dokładnie obserwacji poddaje się reakcje.
Parametry, które są badane w momencie podłączenia wykrywacza do ciała badanej osoby, to chociażby:
– tempo oraz równość oddechu;
– parametry dotyczące pracy serca;
– przewodnictwo impulsów skórnych u badanego.
Kompleksowy, graficzny obraz zmian w fizjologii, jest realny do uzyskania dlatego, że wykrywacz kłamstw podłączany jest do różnych części ciała. Dzięki temu z kolei, można w bezproblemowy sposób się odnosić do różnych zmian parametrycznych, mający tym samym znacznie większe możliwości w zakresie szczegółowego identyfikowania i interpretacji zachodzących w ciele reakcji.
Trzeba poza tym zwrócić uwagę na fakt, że przy korzystaniu z wariografu w różnego rodzaju badaniach, nie istnieje jedna, odgórnie ustalona metoda zadawania pytań. Właściwie, metodyka w prowadzeniu takiego badania, zależna jest od kontekstów. Będzie inaczej wyglądać procedura wywiadu w przypadku przesłuchiwania świadków czy oskarżonych w sprawach karnych, inaczej z kolei rozgrywa się takie zdarzenie wówczas, gdy kontekst dotyczy spraw powiązanych z biznesami, relacjami.
Na naszym rodzimym rynku można znaleźć różne firmy, które zajmują się badaniami profesjonalnymi z wykorzystaniem wyżej wspomnianego sprzętu. W związku z tym, można bez większego trudu dotrzeć do specjalistów, którzy mogą zająć się dotarciem do prawdy, znajdującej sprawdzenie w rozmaitych sytuacjach oraz kontekstach. Wystarczy choćby sięgnąć do Google, a już ilość proponowanych wyników wyszukiwania stanowić będzie niezwykle klarowne potwierdzenie, że nie jest to wcale tak niszowa usługa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

 

Powody oraz sytuacje kontekstowe użycia aparatury wariograficznej – kilka przykładów

 

Urządzenia wykrywające kłamstwa – dla jednych czarna magia, fantastyka, futuryzm oraz przyrząd o funkcjach i zdolnościach dla nadprzyrodzonych. Dla innych ludzi inaczej, przydatne rozwiązanie naukowe, pozwalające w lepszej mierze poznawać i trafniej móc interpretować rozmaite przesłanki, które wynikają z informacji ludzi poddawanych badaniu. Na dobrą sprawę w zasadzie, będzie znacznie korzystniej z definicji przyjąć tę drugą perspektywę, ponieważ nie ma tu wcale mowy o jakiekolwiek fantastyce. Może trochę, kilka dekad wstecz, kiedy to prowadzenie badań z użyciem rozmaitych wariantów wariografów nie były czymś tak powszechnym, można było ulec takiemu złudnemu wrażeniu. Dzisiaj jednak, gdy spojrzeć na rynek firm które mogą zaserwować nam takie usługi, można szybko nabrać orientacji, że przy takiej grupie licznie zainteresowanych, nie ma mowy o tym, by się w jakimkolwiek stopniu zdawać na działanie niezidentyfikowanych elementów.
Firmy, które mogą oferować przeróżne badawcze aktywności z użyciem wykrywacza kłamstw, kierują swoją ofertę do naprawdę różnych społeczności klientów. Konteksty zastosowania tych urządzeń, będą tak samo różnorodne, jak indywidualne potrzeby zainteresowanych badaniem ludzi, którzy zgłaszają się do firm świadczących takie usługi.
W działaniach biznesowych, natkniemy się na całe mnóstwo takich okoliczności, w których strony poszczególnych kontraktów czy biznesowych posunięć pod inną postacią, po prostu sprawdzają nawzajem jasność odnośnie intencji co do strony oraz przekazów, które stanowią jawne treści związane z konkretną sytuacją biznesową. W Polsce to niezwykle częsty przypadek, zaś na Zachodzie, z wysoko rozwiniętym biznesowym sektorem, gdzie podejście do psychologii w biznesie jest zupełnie inne, niż u nas, wariograf jest w całym mnóstwie sytuacji wykorzystywanym narzędziem, mogącym wesprzeć procesy negocjacyjne, kontraktowe i wiele innych.
Biznes i wyłapywanie kłamstw, z pozoru wykluczające się wzajemnie sfery, jednakże gdyby spojrzeć przez pryzmat profesjonalnego nastawienia do interesów, a także zwrócić uwagę na kształt dzisiejszego rynku, możemy dojść do przynajmniej dwóch wniosków, w odniesieniu bezpośrednim do naszego rodzimego rynku.
Firmy, które proponują pomyślane w sposób kompleksowy aktywności usługowe z zakresu użytkowania wariografu, zatrudniają także profesjonalnych specjalistów do ich obsługi, a jeszcze na dodatek rzetelnej interpretacji wyników, w oparciu o rozmaite wskaźniki fizjologiczne i pozawerbalne, mające związek z aspektami dotyczącymi mowy ciała.
Dzisiaj, kontekst sali sądowej zdecydowanie nie jest już jedynym, w którym zastosowanie tego urządzenia spotyka się z zainteresowaniem. Firmy, mające do zaoferowania ten obszar usług, będą kierowali swoje oferty zarówno do firm, lecz również do prywatnych zainteresowanych. Tutaj moglibyśmy wyodrębnić masę sytuacji, warto byłoby je jednak ujednolicić w ramach kategorii typowo relacyjnej. Wszak rzeczywistych sytuacji jest tak duża ilość, że trudno byłoby mówić o uniwersalnego typu kluczu, który znajdowałby odniesienie do populacji ogólnej.
Jak znaleźć taką firmę? W dobie bezproblemowego, tak powszechnego dostępu do internetu, nie jest to wcale niczym budzącym konsekwencje. Nie jest to również tak zadziwiające, jak mogłoby się wydawać. Firm proponujących takie usługi przybywa, rynek bowiem zmienia podejście do tego rodzaju aktywności. Coś, co w Stanach Zjednoczonych czy Anglii, sprawdza się świetnie już lata, a u nas jeszcze parę lat wstecz było działaniem wyłącznie w usługach detektywów i policjantów, teraz staje się po prostu coraz sprawniej działającym biznesem.
Odnośnie zasad działania wariografu, trzeba koniecznie pamiętać o tym, że jak każdego typu urządzenie, może ono czasem się mylić. Dlatego też, niezwykle istotnym elementem jest to, by zadbać o profesjonalną obsługę, a poza tym później dokonaną interpretację w zakresie uzyskanych zapisów, przełożenie ich na rzetelne raporty, a tym samym też, oddanie w pełni prawdziwego i rzetelnie zaprezentowanego kontekstu konkretnej okoliczności badawczej.
Odszukanie firmy w internecie takich firm w sieci jest stosunkowo proste, bo wystarczy wpisać hasło wykrywacz kłamstw w wyszukiwarkę. Jednak odszukanie dobrego typu firmy, będzie wymagało już od nas złożonego w swoim przebiegu researchu, który angażuje zasoby czasowe. Patrząc jednak z drugiej strony, jeśli komuś zależy na całkowitym profesjonalizmie i rzetelności wyników, trzeba liczyć się nie tylko z kosztami finansowymi, ale także tymi czasowymi, co jednak będzie procentowało w obliczu przyszłości.